Skip to main content

Współpracowaliśmy jako partner w dziedzinach geologii inżynierskiej i geotechniki przy najważniejszych inwestycjach w Łodzi oraz przy wielu znaczących inwestycjach w całej Polsce. Wykonywaliśmy między innymi: