Skip to main content

Geoszkoła

Celem projektu „Geoszkoła” jest szerzenie wiedzy o geologii i naukach o ziemi wśród dzieci szkół podstawowych w województwie łódzkim. Każdy nasz geolog bierze udział w lekcjach środowiska, tłumacząc podstawy geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geotechniki, jak również prezentując metody wierceń geologicznych.

Nawet nie sądziłem, że nasza prezentacja o geologii może wzbudzić taki entuzjazm wśród dzieci. Naprawdę świetne uczucie” – powiedział po udanej prezentacji Marcin, geolog z PGI. Razem z innymi pracownikami Pracowni Geologiczno-Inżynierskiej wziął udział w programie „Geoszkoła” i prowadził lekcję środowiska dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi. Dla uczniów jest to okazja do spotkania się z geologami, zadania pytań dotyczących geologicznych badań gruntu i na własnej skórze przekonania się jak ciężką pracę wykonuje geolog. Na podwórku szkolnym uczniowie własnoręcznie wykonują odwiert geologiczny, który potem opisują zgodnie z prawem geologicznym. Geolog ma dzięki temu możliwość do przebywania z dziećmi i przekazania swojej pasji, jaką jest geologia i geotechnika, młodszym pokoleniom.

Pracownie geograficzne

W ramach działalności charytatywnej, wspieramy szkoły podstawowe kupując sprzęt i akcesoria potrzebne do pełnego wyposażenia pracowni geograficznej. W ramach tego projektu zaopatrujemy szkoły między innymi w globusy, atlasy, mapy, telewizory z DVD, ławki i krzesła, zmieniając, często puste pomieszczenia, w przyjazne dzieciom i nauczycielom miejsca do nauki. Chcemy w ten sposób obudzić w dzieciach pasję jaką jest nauka o ziemi (w szczególności geologia).

Wspieranie potrzebujących

Pracownia Geologiczno-Inżynierska angażuje się w akcje pomocy instytucjom społecznym, tj. domy dziecka. Podczas kilkudniowych sesji, pomagamy w odświeżaniu budynków, zapewniając farby i przyrządy malarskie. Nasi geolodzy i geotechnicy odmalowują pokoje dzieci, świetlice lub pomagają w ogrodzie.

Dzięki takim akcjom pomagamy potrzbującym, ale jednocześnie uczymy się pracy zespołowej, sumienności oraz bezinteresownej pomocy. W ten sposób każdy geolog w naszej firmie może poczuć, że jest zaangażowany w pomaganie innym.

Geoszkoła
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi

Geoszkoła
Pracownicy PGI podczas prezentacji o geologii

Geoszkoła
Młodzi geolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi

Geoszkoła
Pokaz badań geologicznych gruntu w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi

Geoszkoła
Podziękowania od Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi

Malowanie Domu Dziecka w Dąbrówce
List z podziękowaniami dla Pracowni Geologiczno-Inżynierskiej

Prace dzieci w konkursie „Geologia oczami dziecka”
Prace konkursowe

Prace dzieci w konkursie „Geologia oczami dziecka”
Prace konkursowe