Skip to main content

PGI Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp.k. od 1997 roku

świadczy najwyższej jakości usługi geologiczne i geotechniczne dla sektora budownictwa na terenie całej Polski.

Wykonujemy geologiczne badania gruntu, opracowujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i dokumentacje hydrogeologiczne pod inwestycje budowlane takie jak drogi, elektrownie wiatrowe, biurowce, osiedla mieszkaniowe, hale, magazyny, mosty czy sieci wodno-kanalizacyjne. W naszej historii wykonaliśmy blisko 4000 projekty geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne. z których każdy wyróżniał się wysokimi standardami pracy. Zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami naszych klientów, poszerzaliśmy i dostosowywaliśmy naszą ofertę usług geologicznych, która dzisiaj składa się z czterech głównych elementów: geologia inżynierska, geotechnika, geologia środowiskowa i hydrogeologia (badania zanieczyszczenia gruntu) oraz wiercenia geologiczne i dokumentowanie dla celów geologii złożowej.

Przez ostatnie czternaście lat byliśmy partnerami w dziedzinie geologii inżynierskiej i geotechniki przy największych i najbardziej znaczących projektach w centralnej Polsce. W ramach naszych prac opracowywaliśmy między innymi dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla takich łódzkich inwestycji jak Dworzec Łódź Fabryczna, tunel KDP pod Łodzią, Trasa Górna, hotel HILTON, biurowiec Forum76, hala widowiskowa Atlas Arena, biurowiec Philips/Infosys oraz warszawskich jak biurowiec Robert Bosch lub siedziba Instytutu Pamięci Narodowej. Wykonujemy również dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacje hydrogeologiczne wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych dla potrzeb budowy dróg ekpresowych (m.in. S7, S8, S17, S19) oraz autostrad (m.in A1) na ternie całej Polski.

Od momentu założenia firmy, konsekwentnie inwestowaliśmy w zaplecze sprzętowe, po to, aby świadczone Państwu usługi geologiczne i geotechnicze wyróżniały się najwyższą jakością. Obecnie nasza firma to nowoczesny sprzęt do wykonywania skomplikowanych geologicznych badań gruntu (wiercenia geologiczno-inżynierskie, złożowe i hydrogeologiczne, sondowania geotechniczne DP i CPTU) oraz doświadczona i zaangażowana kadra, potrafiąca sprostać największym wyzwaniom jakie stawia nam geologia i geotechnika.

Każdy nasz geolog posiada uprawnienia geologiczne Ministra Środowiska lub Centralnego Urzędu Górnicznego do nadzoru geologicznego oraz projektowania geotechnicznego.

W związku z ubieganiem się przez Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp. k. o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w oparciu o autorską metodologię korelacji dla danych geotechnicznych w spółce Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp. k. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania II.3.1 „Innowacje w MŚP”, Działania II.3 „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”, Osi priorytetowej II „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: PLOTER –  szt. 2:

Zapytanie ofertowe 2016

Zał nr 1- Formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 13.09.2016r.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

MET M. Raczyński A. Latacz Spółka Jawna

Ul. Krakowska 50-52, 50-452 Wrocław

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty