Skip to main content

Wykonujemy geologiczne badania gruntu oraz sporządzamy opinie geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych.

Aby sporządzić rzetelną i profesjonalną opinię geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską, podchodzimy do każdego zlecenia indywidualne. Na życzenie naszych klientów, nasi geolodzy spotykają się z nimi, aby przedyskutować ilość potrzebnych geotechnicznych prac terenowych (wierceń geotechnicznych, sondowań geotechnicznych), ich głębokość, jak również ewentualną kwestię wykonania innych dodatkowych badań geologicznych.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie podane ceny to ceny netto (należy doliczyć 23% VAT).

Wiercenia geotechnicze systemem świdrów ślimakowych
(średnica 90-135mm)

W tym przypadku cena za jeden wykonany metr wierceń geotechnicznych zależy od całkowitej wielkości zlecenia (sumy wszystkich zleconych przez Państwa metrów bieżących – mb):

 • od 20 do 80 mb – 89 zł za metr
 • od 81 do 150 mb – 79 zł za metr
 • powyżej 151 mb – 69 zł za metr

W ramach wierceń geotechnicznych grunty badane są makroskopowo przez uprawnionych geologów (numer uprawnień geologicznych 03, 05, 07, 10 i 11), mierzony jest poziom wody gruntowej oraz pobierane są próby gruntu NW i NU. Jesteśmy w stanie wykonać wiercenia geotechniczne do głębokości 40,0 m p.p.t.

Wiercenia geotechnicze systemem świdrów ślimakowych w rurach okładzinowych (średnica rur 135-160mm)

W tym przypadku cena za jeden wykonany metr wierceń geotechnicznych zależy od całkowitej wielkości zlecenia (sumy wszystkich zleconych przez Państwa metrów bieżących – mb):

 • od 15 do 80 mb – 189 zł za metr
 • od 81 do 150 mb – 169 zł za metr
 • powyżej 151 mb – 149 zł za metr

W ramach wierceń geotechnicznych grunty badane są makroskopowo przez uprawnionych geologów (numer uprawnień geologicznych 03, 05, 07, 10 i 11), mierzony jest poziom wody gruntowej oraz pobierane są próby gruntu NW i NU oraz NNS. Jesteśmy w stanie wykonać wiercenia geotechniczne do głębokości 30,0 m p.p.t.

Wykonujemy również hydrogeologiczne otwory piezometryczne. W tym przypadku do ceny geologicznych otworów rurowanych należy dodać koszty materiałów, tj. 150zł za każdy metr piezometru. W skład materiałów wchodzą rury PCV wraz z filtrem, obsypka piaskowo-żwirowa oraz obudowa.

Geotechniczne sondowania dynamiczne i statyczne gruntu

Sondowanie dynamiczne (DP) pozwala geotechnikowi na dokładne określenie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistego. Natomiast sondowanie statyczne (CPT) wykonuje się przy złożonych i skomplikowanych warunkach geologicznych, głównie w gruntach niespoistych.

 • Sondowanie dynamiczne sondą lekką (DPL) – 49 zł za metr
 • Sondowanie dynamiczne sondą średnią i ciężką (DPM i DPH) – 59 zł za metr
 • Sondowanie statyczne CPT i CPTU – 85 zł za metr

Geotechniczne badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej

Po wykonaniu geologicznych badań terenowych, dla określenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów wykonujemy w naszym laboratorium geotechnicznym badania geotechniczne gruntów i wody gruntowej

 • Badanie uziarnienia próbek gruntów niespoistych (analiza sitowa) – 60 zł za próbę
 • Badanie wskażnika piaskowego – 60zł za próbę
 • Badanie konsystencji próbek gruntów spoistych – 140 zł za próbę
 • Badanie uziarnienia próbek gruntów spoistych (analiza aerometryczna) – 180 zł za próbę
 • Badanie współczynnika filtracji gruntów sypkich metodą rurki Kamińskiego – 80 zł za próbę
 • Badanie agresywności wody gruntowej w stosunku do betonu – 150 zł za próbę

Opracowanie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego

Po wykonaniu badań geotechnicznych nasi geolodzy opracowują geologiczną ekspertyzę wynikową, która składa się z tekstu zawierającego wszystkie obserwacje i wnioski dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, tabeli parametrów geotechnicznych gruntu, przekrojów geotechnicznych pokazujących budowę geologiczną wraz z podziałem na warstwy geotechniczne oraz mapy sytuacyjnej prezentującej zakres wykonanych prac.

Proces Kontroli Jakości stosowany w naszej firmie sprawia, że każde opracowanie geologiczne zanim trafi w ręce naszych klientów przechodzi przez trzystopniowy proces weryfikacji. Wnioski i zalecenia opracowują geotechnicy i geolodzy z uprawnieniami Centralnego Urzędu Geologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463).

 • Opracowanie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego – GRATIS!
 • Tłumaczenie opinii geotechnicznej na język angielski – 900 zł
 • Przekazanie wersji elektronicznej – GRATIS!

Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Według rozporządzenia MTBiGW z 25.04.2012r, w przypadku natrafienia na złożone lub skomplikowane warunki geologiczne i hydrogeologiczne oraz w sytuacji, gdy inwestycja należy do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej (np. głębokie posadowienie fundamentów, duża ilość kondygnacji) należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. W odróżnieniu od opinii geotechnicznej, podlega ona zatwierdzeniu przez odpowiedni urząd administracji geologicznej.

W ramach wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na samym początku opracowujemy projekt robót geologicznych. Nasze projekty dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne spełniają wszystkie potrzebne normy i są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

 • Opracowanie projektu robót geologicznych – cena zależna od wielkości zlecenia
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – cena zależna od wielkości zlecenia
 • Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – cena zależna od wielkości zlecenia

Dojazd na miejsce badań geologicznych

Poniższa mapa prezentuje koszt transportu maszyn na miejsce Państwa inwestycji.

 • Strefa I (m.in. Łódź, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Zgierz) – GRATIS!
 • Strefa II (m.in. Piotrków Trybunalski, Sieradz, Brzeziny, Zduńska Wola, Łęczyca) – 150 zł
 • Strefa III (m.in. Kalisz, Kutno, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko) – 300 zł
 • Strefa IV (pozostały obszar Polski) – 2,50 zł za jeden kilometr dojazdu