Skip to main content
 

Od 20 lat przygotowujemy grunt
pod sukcesy naszych klientów

- tak działa geologia z pasją i doświadczeniem

 

Geologia inżynierska

Najwyższej jakości usługi w postaci wierceń geologiczno-inżynierskich.

 

Geotechnika

Geotechniczna obsługa budowy, w której zakres wchodzą badania zagęszczenia gruntu metodami Proctora, VSS jak również sondowania dynamiczne.

 

Geologia środowiskowa

Pobór prób gruntu i wody gruntowej oraz badania gruntu pod kątem zanieczyszczeń.

 

Hydrogeologia

 

Najwyższa jakość od 1997 roku

Poznaj nas głębiej:

Wizja
i historia PGI

Możliwości
i kompetencje

Kariera
w PGI

Działalność
społeczna